Strona główna » Firmy i Instytucje

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Firmy i Instytucje

A A A

Rachunki

 • Rachunek Biznes
 • Rachunek Biznes Plus
 • Rachunek e-Biznes
 • Rachunek Agro-Biznes
 • Rachunek Wspólnota
 • Rachunek Organizacja
 • Rachunek walutowy

Obsługa operacji krajowych

 • Rozliczenia międzybankowe krajowe

Obsługa operacji zagranicznych

 • Rozliczenia operacji z bankami zagranicznymi

Lokaty

 • Rachunki lokat terminowych w zł
 • Lokata "STANDARD" w PLN
 • Lokata "STANDARD" w walutach
 • Lokata O/N

Kredyty

 • Kredyty obrotowe
 • Kredyty inwestycyjne
 • Kredyty w rachunku bieżącym
 • Kredyt pomostowy w ramach SPO-WKP

Gwarancje i poręczenia

Oferowane przez BS gwarancje potwierdzają wiarygodność finansową Klienta względem wierzyciela, a beneficjantowi dają pewność, że otrzyma swoją należność.

Karty płatnicze

Posiadamy w swej ofercie karty płatnicze VISA Business oraz VISA Business Electron wydawane dla Posiadaczy (i ich pracowników) rachunków bieżących i pomocniczych 

Prowizje i opłaty

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów instytucjonalnych.

Oprocentowania

Tabela oprocentowania produktów bankowych