Strona główna » Rolnicy » Obsługa operacji zagranicznych » Czeki w obrocie zagranicznym

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Czeki w obrocie zagranicznym

A A A

Czeki w obrocie zagranicznym są pisemnym, bezwarunkowym poleceniem wypłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej na czeku lub okazicielowi czeku, w ciężar rachunku wystawcy. BS prowadzi obsługę operacji czekowych, dotyczących min. czeków: bankierskich, podróżniczych, skarbowych, przekazów pieniężnych ( money order itp.), wystawionych we wszystkich walutach wymienialnych.