Strona główna » Rolnicy » Obsługa operacji krajowych » Czek gotówkowy i rozrachunkowy

Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Czek gotówkowy i rozrachunkowy

A A A

Czek gotówkowy stanowi polecenie wystawcy czeku do wypłaty z jego rachunku przez bank, oznaczonej kwoty wskazanej osobie. Czek pełni rolę czeku rozrachunkowego jeśli jest na nim zamieszczona klauzula "do rozrachunku".

Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję podanej w czeku kwoty, na rachunek podawcy czeku. Czeki mogą być wystawione do wysokości środków zgromadzonych na rachunku (w tym wolnego limitu debetu dopuszczalnego lub kredytu przyznanego w rachunku bieżącym). Na żądanie Posiadacza rachunku Bank potwierdza czeki.