Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Stawki WIBOR

WIBOR 1M ...................... 1,66
WIBOR 3M ...................... 1,73

WIBOR 3M IV kwartał 2016

1,73

WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem IV kwartału

1,73

Kursy walut BS Jarosław

Waluta Kupno Sprzedaż
CHF
CHF
3,9457 zł 4,1800 zł
GBP
GBP
4,9017 zł 5,1933 zł
EUR
EUR
4,2250 zł 4,4261 zł