Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Stawki WIBOR

WIBOR 1M ...................... 1,66
WIBOR 3M ...................... 1,73

WIBOR 3M IV kwartał 2016

1,73

WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem IV kwartału

1,73

Kursy walut BS Jarosław

Waluta Kupno Sprzedaż
CHF
CHF
3,8688 zł 4,0997 zł
GBP
GBP
4,8050 zł 5,0923 zł
EUR
EUR
4,1629 zł 4,3622 zł