Nasze placówki

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 04 31, fax: 16 621 62 63

Bankomaty

Dowiedz się, co
zrobić w sytuacji
utraty dokumentów

Stawki WIBOR

WIBOR 1M ...................... 1,66
WIBOR 3M ...................... 1,73

WIBOR 3M IV kwartał 2016

1,73

WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem IV kwartału

1,73

Kursy walut BS Jarosław

Waluta Kupno Sprzedaż
CHF
CHF
3,9485 zł 4,1823 zł
GBP
GBP
4,8910 zł 5,1812 zł
EUR
EUR
4,2630 zł 4,4651 zł